TRIPULACIÓN

TEXTOS JON BARRI FOTOS KOALAK

 

PODRIDO KORRUPTO

Dicen que a veces luce indumentarias sin cuero y parece anodino y normal. Lo que nosotrxs sabemos únicamente es que, posiblemente, es terrícola. Y que lleva más de 30 años entregado en cuerpo y alma a lo que más le gusta, el punk a su manera, el RnR para hijos de perra. Siempre del mismo modo, tozudo y esforzado, constante y sin concesiones, directo a la mandíbula, moviéndose como pez en el agua en terrenos sórdidos donde otros perderían la razón. Atrae a quienes vemos y vivimos la vida de otra manera, a quienes somos diferentes y extrañas. Sus mejores amigxs tenemos lo que a veces solo él sabe percibir como virtudes, y así nos arrastra a su terreno como buenxs dementes que somos. Con él al frente de esta locomotora durante ya un decenio, hemos convertido sus delirios en discos, en diseños y en canciones y pensamos seguir haciéndolo hasta que hayamos cruzado todas las líneas anteriormente marcadas y lo veamos sentado en el trono junto a los mejores de este circo.

···

Diotenez, batzuetan larruazalik gabeko jantziak daramatza eta arrunta eta normala dela dirudi. Ezagutzen dugun gauza bakarra zera da, lurrekoa dela. 30 urte baino gehiago darama gorputz eta ariman, gustokoen duena, punka bere erara, Sasikumeentzako R&R. Beti modu berdinean, egoskor eta ekilea, etengabea eta konzesiorik gabekoa, zuzen masailebaraino, uretan arrain bat bezala mugitzen besteek burua galduko luketen lekuetan. Ikusteko gai eta bizitza beste era batera bizitzen dugunoi erakartzen gaitu, desberdinak eta arrotzak garenoi. Bere lagun onenen akatsak gaitasun bihurtzen ditu eta horrela burugalduok bere lurraldera arrastatzen gaitu. Hamaika urte daramatza lokomotora honen buruan, bere delirioak disko, diseinu eta abesti bihurtu ditugu eta horrela jarraitzea pentsatzen dugu, aurretik markatutako marra guztiak zeharkatuz eta zirko honetako tronuan eserita honen onenen ondoan ikusi arte.

JAVI PUÑALES

Así se le conoce por su mala hostia y sus puñaladas de humor ácido. A la altura de las hachas más legendarias del metal de todos los palos, incluido el más extremo. A la vez en el barro como los guitar killers más sucios de los bajos fondos musicales, kinkis, pankis, y lo que se os ocurra. Acompañando con la acústica o punteando con sus niñas del alma. Mirando desafiante como si no pasara nada, como si casi no se moviera, y sin embargo tocando las melodías más curradas que conozcas. Mejorando cada día, nunca cansado de hacer lo que le gusta y mejor se le da. Suyos son los riffs más brutos y las líneas más exquisitas. Trabajador esclavista que obliga al resto a ensayar y tocar con disciplina militar. Con todos ustedes pero nunca a su servicio… ¡Don Javi Puñales arañando las cuerdas! Será mejor para todxs que tenga buen día.

···

Horrela ezagutzen zaio bere ostia txarra eta umore garratz zaporeagatik. Denbora guztietako metalezko ardatz mitikoen altueran, muturrekoenak barne. Era berean, lokatzetan, hondo baxutako musika guitar killer zikinenak bezela , kinkiak, pankiak eta auskalo. Akustikaz lagunduta edo arimarekin punteatzen. Ezer gertatuko ez balitz bezala, ia mugituko ez balitz bezala, eta, hala ere, ezagutzen dituzun doinu makurrenak jotzen. Egunero hobetzen, sekula ez da nekatzen gustukoen eta ongi ematen zaiona egiteaz. Bereak dira riff gordinenak eta lerro dotoreenak. Esklabista langilea, gainerako kideak entseguetara eta diziplina militarrarekin jolastera behartzen ditu. Zuek guztiekin baina inoiz zure zerbitzura … Don Javi Puñales kateak urratzen! Egun ona izan dezala espero dugu guztion onuragatik.

CALICO PINK

Otro del que aseguran a veces se viste de persona normal, sin abalorios. Nosotros no lo corroboramos. Nuestra creencia es que este no es de aquí, probablemente llegó a la tierra subido al mástil más alto de una barco pirata interestelar, quizá con un parche en el ojo, tal vez con un velo de novia cubriéndole la cara y una pata de palo, al grito de ¡ADELAANTEEE! Fue hace tanto que nadie puede documentarlo. Entre las risas que nos hacemos con sus fábulas y relatos y su dominio de las 4 cuerdas, ya no sabríamos que hacer sin este tripulante indispensable de nuestra máquina imparable en uno de los lados del escenario, arengándonos para seguir con su voz cascada o su toque inigualable.

···

Batzuetan pertsona normaltzat jantzita dagoela dioten beste bat, baita bitxikeririk gabe. Guk aldiz ez dugu baieztatzen. Gure ustez, ez da hemengoa, seguruenik, lurrera izar piraten espazial itsasontzi batean iritsitakoa da, agian begi-adabaki batekin, agian ezkongaiaren aurpegia estalita eta zurezko hankarekin; AURRERAAAA oihukatuz! Haibeste denbora dela honetaz inork ezin duela dokumentatu. Bere ipuin eta kondairekin egiten ditugun barreak eta bere 4 soken dominantza tartean, ez geneki zer egin eszenatokian gure makina geldiezina den tripulazioko ezinbesteko pertsonai hau gabe, bere ahots kaskarra eta bere ukituak parerik ez dute aurkitu.

XABIER ‘DESKARGA’ AIRA

Cuentan que la cantidad de grupos para los que ya golpea parches podría triplicarse sin cansarle ni un poco. Su pasión y dedicación es tocar la batería, es un 4×4 automático cuando está sentado detrás de su instrumento, sería feliz tocando en 100 grupos sin inmutarse un pelo. En una rueda de reconocimiento, jamás lo elegiríais como delincuente, por su aspecto de chaval de poca maldad, de vida sana. Grave error, avisamos.

···

Diotenez, dagoeneko partxeei ematen hari zaien talde kopurua hirukoitza izan liteke ezer nekatu gabe. Bere pasioa eta dedikazioa bateria jotzea da, 4 × 4 automatikoa bihurtzen da bere instrumentuaren atzean eserita, pozik egongo litzateke 100 taldeetan jotzen ilea mugitu gabe ere. Ezagutza gurpilean, ez zenuke inoiz hautatuko gaizkile gisa, bizitza osasuntsu gaiztakeri eza itxura izateagatik. Akats larria, ohartarazten dugu.

Led Infierno

Para hacer magia con las luces bajo las que nos disfrutáis (o nos sufrís) y sin las que, sin duda, no os pareceríamos lo mismo, nuestra doberwoman particular no derrocha gracejo. De hecho, no tenemos constancia de que haya sonreído nunca a nadie tras la mesa. De lo que no nos cabe duda alguna es de su maestría legendaria y de su eficacia absoluta, de estas tiene para regalar. Si conseguís arrancarle unas briznas, que lo dudamos. Su trabajo crea la atmósfera de nuestro particular infierno.

···

Gurekin gozatzen (edo sufritzen) dituzuen argien magia egitlea, hori gabe, ez ginateke berdina izango, gure doberwoman partikularrak ez du grazia alferrik galtzen. Izan ere, ez dugu inongo erregistrorik mahaiaren atzean inori irribarre egin dionik sekula. Zalantzan jartzen ez duguna bere maistria mitikoa eta erabateko eraginkortasuna dira, hauek oparitzeko moduan ditu, hori bai zirriborroren bat ateratzen lortzen baduzu… Bere lanak gure infernu partikularreko giroa sortzen du.

OSCAR STREAMLINE

Se mueve entre dos pasiones no excluyentes. Una, los mandos de la P.A. y de todas esas mesas con miles de botones tras las que lleva toda su vida sonorizando y grabando a los mejores punk rockers de EH y parte del extranjero, con especial predilección por Inglaterra. Y dos: el baile, el trasnoche y la fiesta. No garantizamos que una se le dé mejor que la otra, y ya hemos dicho que en la primera es, simplemente, el puto amo.

···

Bi pasio ez-esklusiboen artean mugitzen da. Bata, P.A.ren kontrolak eta mahai guzti hauen atzean milaka botoi hartean igaro du bere bizitza osoa EH eta kanpoko punk rocker onenak grabatzen, Ingalaterrako lurraldeetan. Eta bi: dantza, iluntzea eta festa. Ez dugu zertan den hobea, dagoeneko esanda dago lehenengoan puto amoa dela.

PIRRI RUMANOFF

Empezó a conducir en Arangoiti, algunos aseguran que nada más nacer. Aunque no podemos confirmarlo, sabemos, porque le hemos visto hacerlo desde el rat-principio, que podemos tranquilamente dejar que nos lleve a visitaros y llegaremos bien. Podría manejar nuestra máquina con una botella de JB en una mano y la otra rascándose la oreja o sacándonos el dedo, y quizá su dilatada experiencia como conductor en atracos ayude, pero todo eso ya pasó. Ahora solo muy de vez en cuando se toma su «día libre» para convertirse por un rato en el peor de nosotrxs.

···

Arangoitin hasi zen gidatzen, batzuek diote jaio bezain laster izan zela. Berretsi ezin badugu ere, badakigu, Rat-hasieratik ikusi dugulako, lasai uzten diogu gure buruak ekar-eramaten, ongi iritsiko garelako dudik gabe. Esku batean JB botila bat eta bestean belarriari azka edo hatza ateratzen hari den bitartean funtzionarazi dezake makina , eta, agian, lapurretetan gidari gisa izandako esperientzia zabalak laguntzen du, baina dagoeneko hori kontu zaharra da. Oso noizean behin “egun librea” hartzen du guretako okerrena bihurtzen delarik.

JOSEBA ‘DEMONIOBLANKO’ LARRAURI

En nuestra trastienda infernal está él para velar porque todo esté donde y como tiene que estar. Una vez tocando en las galias nos aseguraron que lo conocían, que era él quien cayó en la marmita del druida de pequeño y no el de los pantalones a rayas. Desconocemos la autenticidad de esta leyenda, pero nos tememos que su hiperactividad pueda deberse a algo así. También su fuerza sobrehumana, la que le permite cargar una batería sin desmontar como seguramente habréis observado. Lo que es rigurosamente cierto es que, a veces, le colocamos piedras en la mochila para que vaya más despacio o sería prácticamente imposible verle mientras trabaja.

···

Gure atzeko gela infernalean dago da guztia nola eta bere lekuan dagoen zihurtzatzen. Behin galiaan izandako saio batean, bertakoek ezagutzen zutela ziurtatu ziguten, druida txikiaren ontzian erori zena bera izan omen zela eta ez marradun praka daraman beste hori. Ez dakigu kondaira honen autentikotasuna, baina akaso bere hiperaktibitatea horrelako zerbaitengatik izan daitekeelaren susmoa dugu. Izugarrizko indarra du, armaturiko bateria bat kargatu ahal dezakela zihurren ikusita izango dezuten bezela. Egi borobila zera da, batzuetan, motxilan harriak jartzen ditzkiogula moteltzeko bestela ia ezinezkoa izango litzake hura lanean ari den bitartean ikustea.

CARLOS ‘T-REX’ DABUNKER

Catalán y uno de los más kinkis de la tribu, lo tiene todo. Para colmo, nos conoce mejor que nuestras madres, sabe bien lo que queremos transmitir y vela porque podamos hacerlo con cada diseño suyo, con cada gráfica que idea. Es responsable de todas las que habéis podido ver y deseamos que lo sea de las que están por venir. Es bien reconocible todo ese bagaje de maquetaciones para discos y carteles de miles de bandas… ¡y nos encanta!

···

Katalana eta leinuko kinkietakoena, honek dena dauka. Zailtzeko, gure amak baino hobeto ezagutzen gaitu, ondo daki zer transmititu nahi dugun eta zer gin bere diseinu eta ideia grafiko bakoitzarekin. Ikusi ahal izan dituzun diseinu guztien arduraduna da eta etortzear direnenenak ere izatea nahi dugu. Oso ezaguna da bide honetan milaka bandetako maketazioetako diska eta kartelak egiteagatik.. benetan oso gustokoa dugu bere lana!

JAUME ‘CAPITÁN BLOOD’

Capitán Blood, nuestro manager. La única persona adecuada para llevarnos. El más cabal, sí, pero se le ha visto trasnochar con Calico (pudo llegar en su nave, es algo que nunca sabremos) durante días y disfrutar cada segundo, y eso no está al alcance de otros. Ama el ruido más chirriante y pone orden en el kaos. Algo tiene este bastardo que nos cautiva. ¿Se puede pedir más?

···

Captain Blood, gure kudeatzailea. Eraman ahal gaituen pertsona egoki bakarra. Sentzudunena da bai, baina gauak Calicorekin (bere itsasontzian irits zitekeen, sekula jakingo ez dudun zerbait da) igarotzen ikusi izan zaio segundu bakoitzaz gozatzen egunetan zehar, eta hori ez dago edonoren esku. Liluratzen gaituen zerbait du sasikume honek. Gehiago eskatu daiteke?